class="post-template-default single single-post postid-706 single-format-standard">

Activiteiten

Activiteiten

Commissie Geschiedenis werkt aan publicatie over polder Prins Alexander

In het voorjaar van 2010 heeft het bestuur van de HVPA besloten de werkgroep Oral History een bredere taakstelling te geven en om te zetten in de commissie Geschiedenis. Deze commissie heeft het op zich genomen een boek te schrijven over de geschiedenis van de polder Prins Alexander. Titel van het boek wordt ‘Van veenmoeras tot polderstad. Verleden, heden en toekomst van de Rotterdamse polder Prins Alexander’.
Voorzitter van de commissie en contactpersoon is Willy Hilverda.

De werkgroep Oral History heeft in haar tweejarig bestaan informatie verzameld over de geschiedenis van de tuinderijen in de polder. Er is archiefonderzoek gedaan en er zijn tuinders genterviewd: Henk Dijkxhoorn, Evert van Harten, Jan van der Kooij en Niek van Overvoorden. De interviews worden momenteel uitgewerkt.

Van Van der Kooij en Van Harten hebben we fotos gekregen die op onze website zijn geplaatst.

Paul van der Meer was een paar keer aanwezig bij bijeenkomsten van de werkgroep. Vader en grootvader Van der Meer waren tuinders in Terbregge en later in Bleiswijk waar Paul van der Meer ook heeft getuind. Paul van der Meer wist veel te vertellen over bijvoorbeeld de gang van zaken op de groenteveiling aan de Boezembocht en  gaf de werkgroep materiaal ter inzage zoals boeken en vakbladen.

De informatie die de werkgroep Oral History heeft verzameld wordt ook gebruikt bij het samenstellen van de publicatie.

 

 

 

 

 

 

Contact

Historische Vereniging Prins Alexander [email protected]